ПOЗИВAMO СВE ЗAИНTEРEСOВAНE ДA ДOСTAВE ЛИКОВНЕ РAДOВE НA TEMУ: ДРУГИ ФРOНT, ЖEНE У РATУ (Жeнa кao хрaнитeљкa и зaштитницa пoрoдицe)

Датум последње измене сриједа, 13 јул 2022 12:45
Објављено сриједа, 13 јул 2022 12:45

OДAБРAНИ РAДOВИ УЧEСTВOВAЋE НA ИСTOИMEНOJ ИЗЛOЖБИ У КOРЗИКУ (ИTAЛИJA)

РAДOВE ДOНИJETИ У НAРOДНУ БИБЛИOTEКУ ДOБOJ

ДO 12. СЕПТЕМБРА 2022. ГOДИНE СA ПOДAЦИMA O AУTOРУ (ИME, ПРEЗИME И БРOJ TEЛEФOНA) И O ДJEЛУ (НAЗИВ СЛИКE, ДИMEНЗИJE, TEХНИКA)

КOНКУРС OTВAРAMO У OКВИРУ ПРOJEКTA UN BALZO OLTRE (JEДAН СКOК ПРEКO)

РAДOВИ КOJИ НE ИСПУЊAВAJУ JEДAН OД УСЛOВA, НEЋE УЋИ У РAЗMATРAЊE

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

ФOРMAT: ДO 30X40 ЦM

ПOДЛOГA: ПAПИР, ПЛATНO

TEХНИКA: СЛOБOДНA

 

О пројекту “Un balzo oltre“ („Један скок преко“)

Пројекат „Un balzo oltre“ („Један скок преко“) подржавају: „Fondacione per leggere“- Фондација за читање која окупља 55 библиотека из околине Милана и која се бави организовањем активности из културе у Милану, „COOP“ (Comitato Coop Lombardia Baggio Corsico e Zoia) -трговачка кооператива и бави се организовањем културних активности и „CAеB“ (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) - једна од најважнијих архивистичких и библиотечких кооператива из Милана која управља са око 50 библиотека широм Италије.

Народна библиотека Добој укључена је у Пројекат од његовог оснивања послије велике поплаве у граду Добоју 2014. године. Идејни вођа је Борка Беговић, економиста и библиотекар из Добоја, која живи у Милану.

Намјенски направљеним полицама, клупицама за сједење, малим и великим столицама и столовима, Пројектом је опремљено одјељење за дјецу Народне библиотеке Добој, девастирано великом поплавом, а које од тада као вид захвалности носи назив „Карло Колоди“. Такође, допуњен је и обновљен фонд књига за дјецу, и то књигама на српском, италијанском и енглеском језику.

Дугорочни циљ пројекта “Un balzo oltre“ („Један скок преко“) јесте културна сарадња Добоја и Милана, а до сада је реализовано неколико радних и умјетничких посјета Италији, те више изложби ликовних радова дјеце и одраслих у Добоју и Милану.

Учесници пројекта:

Дипл. економиста Борка Беговић, библиотекар Politecnico di Milano и члан CaеB-а

Др Лаура Панцери (Laura Panzeri), библиотекар и предсједик CaеB-а из Милана

Др Федерика Зампези (Federica Zampese), библиотекар из Милана

Др Валерија Луци (Valeria Luzzi), културолог из Милана

Пјеро Руђери (Piero Ruggeri), библиотекар у Politecnico di Milano

Микеле Деветаг (Michele Devetag), студент Politecnico di Milano

Др Ирена Поци (Irene Pozzi), дипломирани педагог из Милана

Валентина Бондесан (Valentina Bondesan), представник Fondacione per leggere

Барбара Розенберг (Barbara Rosenberg), представник COOP –a

Марилена Пурићели (Marilena Puricelli)

Ђорђе Уберти (Giorgio Uberti)

Zvjezdana Begović

Мр Вукосава Софренић, директор Народне библиотеке Добој

Др Славица Гостимировић, библиотекар савјетник Народне библиотеке Добој

Др Александар Стокић, библиотекар савјетник Народне библиотеке Добој

Ивана Букејловић, виши библиотекар Народне библиотеке Добој