Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Датум последње измене петак, 31 март 2017 08:32
Објављено уторак, 28 март 2017 05:36

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 21, март 1995, илустровано, писмо ћирилица, 224 стр.

Рукописи су разврстани по Универзалној децималној класификацији библиотечке грађе.

Часопис излази тромјесечно, уз могућност штампања двоброја.

Издавач: Народна библиотека Добој

За издавача: мр Алекса М. Алаџић

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Слободан Бабић, Добрила Бјелић, Владо Благојевић, Момир Васић, Миленко Ђукановић, Милена Кривокапић, Саво Кривокапић, Младен Кршић, Драган Микеревић, Марјан Мишић, Мирко Околић,. Саво Петковић, Милијана Рађа, Бранко Софренић, Милка Стојановић, Самојко Цвијановић, Ненад Цвјетковић.

Главни уредник: Никола П. Нинковић

Уредник: Душан Паравац

Редактура, лектура, коректура: тимски рад

Насловна страна и ликовно рјешење: Саво Кривокапић, Бранко Софренић, Зоран Ђукић, Брано Васиљевић, Саво Петковић.

Техничко уређење: Војо Васиљевић, Драган Џигумовић, Дане Пијетловић.

Рјешењем Министарства информација Републике Српске број: 01-660/93 од 20.12.1993. године часопис је уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 52.

Према Мишљењу Министарства образовања, науке и културе, број: 03/230 од 6.9.1994. године, часопис „Знаћења“ је публикација у области науке, умјетности и образовања у смислу члана 17, став 1, тачке 11. Закона о порезу на промет, те је ослобођен од плаћања пореза на промет.

Адреса Редакције: Народна библиотека Добој (за „Значења“) Видовданска број 1, 74000 Добој, телефони: 074/41-114, 31-603, телефакс 074/33-889.

ISSN 0352-2784

УДК 394(05)

Штампа ДП „Графичар“ Добој. За штампарију: Симеун Букејловић

Тираж 500

Аконтативна годишња претплата: за правна лица 200, а за физичка 60 динара.

Уплата се врши на жиро-рачун: 31200-603-7-180, Народна библиотека Добој, са назнаком „за Значења“.

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 22-23-24, децембар 1995, илустровано, писмо ћирилица, 324 стр.

Издавачки савјет: Алекса М. Алаџић, Добрила Бјелић, Раде Бјелић, Драго Благојевић, Срето Благојевић, Новак Божичковић, Перо Букејловић, Младенко Васиљевић, Душко Васић, Јово Вукељић, Миро Вуксановић, Никола Гаврић, Бранислав Гарић, Ђорђе Гарић, Миленко Глигорић, Тихомир Глигорић, Драго Дујаковић, Гојко Ђенић, Миленко Ђукановић, Богомир Ђукић, Драган Ђурановић, Владо Ђурђевић, Милорад Живановић, Богдан Жугић, Милорад Ивошевић, Ђорђе Јанковић, Милан Јелић, Радомир Јокић, Миодраг Јолдић, Василије Качавенда, Љубомир Ковачевић, Милан Ковачевић, Бранко С. Ковачевић, Раденко Круљ, Рајко Кузмановић, Љубо Кузмић, Марко Курешевић, Теодор Лунић, Драго Љубичић, Миленко Максимовић, Јован Марић, Ратко Марић, Драгиша Марковић, Драган Микеревић, Милић од Мачве, Слободан Мићић, Марјан Мишић, Војин Мујиџић, Велимир Николић, Милан Нинковић, Никола П. Нинковић, Душан Панић, Борислав Паравац (предсједник), Душан Паравац, Радован Петровић, Славко Покрајац, Милан Поповић, Јован Прешић, Војо Радишковић, Мирослав Радојчић, Новак Радојчић, Милијана Рађа, Миливоје Симић, Мирко Скакић, Новица Стојић, Александар Филиповић, Миленко Цвијановић, Мирјана Шајиновић, Милан Шљивић.

Штампа ДП „Графичар“ Добој. За штампарију Ратко Марић.

Тираж 1000

Техничко уређење: Војо Ђ. Васиљевић, Драган Џигумовић

Илустрације: Саво Петковић 

Фотографије: Славко Благојевић

Редакција задржава сва права редактуре текстова, наслова, међунаслова и техничког уређења примљених материјала. Рукописи се не враћају и не хоноришу. Прештампавање из часописа дозвољено уз навођење извора.

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 25-26, јун 1996, илустровано, писмо ћирилица, 237 стр.

Аконтативна годишња претплата 500 динара.

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 27, октобар 1996, илустровано, писмо ћирилица, 222 стр.

Лектор и коректор: Стипо Кљајић, професор

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 28, април 1997, илустровано, писмо ћирилица, 252 стр.

Тираж 500

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 29, август 1997, илустровано, писмо ћирилица, 158 стр.

Метер: Стјепан Стиблик

Тираж 600

 

Значења : часопис за науку, културу и друштвени живот

Број 30 април 1998, илустровано, писмо ћирилица, 237 стр.

Редизајниран предњи корични лист.

За штампарију: Перица Јовановић

Тираж 500

 

Значења : часопис из области науке, културе, уметности и образовања

Број 31 август 1998, илустровано, писмо ћирилица, 203 стр.

Промијењен формат.

Промијењен поднаслов у: часопис из области науке, културе, уметности и образовања.

Компјутерска обрада: Бранислав Томановић

 

Значења : часопис из области науке, културе, уметности и образовања

Број 32-33 децембар 1998, илустровано, писмо ћирилица, 238 стр.

Уредници: Душан Паравац, Драган Мићић.

Лектура и коректура: Стипо Кљајић, Рада Благојевић.

Потписани чланци изражавају став аутора.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XV, број 34, март 1999, илустровано, писмо ћирилица, 238 стр.

Промијењен поднаслов у: часопис из области науке, културе, умјетности и образовања.

Садржи податак о години издавања:  XV.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XV, број 35-36, октобар 1999, илустровано, писмо ћирилица, 301 стр.

Уредник: Душан Паравац.

Цијена примјерка 15 КМ, аконтативна годишња претплата 50 КМ.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVI, број 37, март 2000, илустровано, писмо ћирилица, 245 стр.

Редизајниран предњи корични лист.

Промијењена боја корица из бијеле у жуту.

Насловна страна и ликовно рјешење: Саво Петковић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVI, број 38-39, јул 2000, илустровано, писмо ћирилица, 357 стр.

Издавачки савјет: Алекса М. Алаџић, Драган Бараћ, Добрила Бјелић, Раде Бјелић, Драго Благојевић, Милан Благојевић, Срето Благојевић, Стојко Благојевић, Новак Божичковић, Ранко Божичковић, Перо Букејловић, Србислав Букумировић, Младенко Васиљевић, Душко Васић, Јово Вукељић, Миро Вуксановић, Никола Гаврић, Бранислав Гарић, Ђорђе Гарић, Миленко Глигорић, Тихомир Глигорић, Перица Гојковић, Момир Дејановић, Миле Дмичић, Бранко Докић, Славко Драгичевић, Драго Дујаковић, Гојко Ђенић, Миленко Ђукановић, Богомир Ђукић, Драган Ђурановић, Владо Ђурђевић, Милорад Живановић, Богдан Жугић, Божидар Зиројевић, Ђорђе Јанковић, Милан Јелић, Перица Јовановић, Радомир Јокић, Миодраг Јолдић, Василије Качавенда, Љубомир Ковачевић, Милан Ковачевић, Бранко Ц. Ковачевић, Остоја Кременовић, Раденко Круљ, Петар Кунић, Рајко Кузмановић, Љубо Кузмић, Марко Курешевић, Радомир Лукић, Теодор Лунић, Драго Љубичић, Милена Максимовић, Миленко Максимовић, Јован Марић, Ратко Марић, Драгиша Марковић, Драган Микеревић, Милић од Мачве, Драган Мићић, Младен Мићић, Слободан Мићић, Марјан Мишић, Војин Мујиџић, Јагода Недић, Јованка Николић, Милан Нинковић, Никола П. Нинковић, Мирко Околић, Душан Панић, Борислав Паравац (предсједник), Душан Паравац, Миломир Петровић, Радован Петровић, Славко Покрајац, Милан Поповић, Јован Прешић, Војо Радишковић, Мирослав Радојчић, Новак Радојчић, Милијана Рађа, Миодраг Рађа, Данијел А. Романо, Миливоје Симић, Миодраг Симовић, Мирко Скакић, Мирко Славуљица, Ирена Солдат-Вујановић, Ранко Стјепановић, Новица Стојић, Мирко Стојчиновић, Симо Топаловић, Александар Филиповић, Драго Хандановић, Миро Хаџић, Миленко Цвијановић, Мирјана Шајиновић, Милан Шљивић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVII, број 40, март 2001, илустровано, писмо ћирилица, 364 стр.

Преминули Добрила Бјелић, члан Уређивачког одбора и Милић од Мачве, члан издавачког Савјета.

Лектура и коректура: Стипо Кљајић, Славица Стојаковић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVII, број 41, август 2001, илустровано, писмо ћирилица, 364 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Владо Благојевић, Никола Гаврић, Миленко Ђукановић, Вера Јовановић, Стипо Кљајић, Младен Кршић, Драган Микеревић, Драган Мићић, Никола П. Нинковић, Мирко Околић, Душан Паравац, Саво Петковић, Милијана Рађа, Бранко Софренић, Милка Стојановић.

Компјутерска обрада: Милка Ђурановић, Стипо Кљајић, Славица Стојаковић.

Компјутерски прелом: Бранислав Томановић.

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

http://home.doboj.net./biblioteka

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVIII, број 42-43, јун 2002, илустровано, писмо ћирилица, 397 стр.

Преминуо Раде Бјелић, члан Издавачког савјета.

Компјутерска обрада: Милка Ђурановић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XVIII, број 44-45, децембар 2002, илустровано, писмо ћирилица, 446 стр.

Компјутерски прелом: Ружица Микица Ђукић, Сања Кузмић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XIX, број 46, јун 2003, илустровано, писмо ћирилица, 556 стр.

Компјутерски прелом: Бранислав Бане Томановић, Сања Кузмић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XIX, број 47, децембар 2003, илустровано, писмо ћирилица, 478 стр.

Промјена презимена лектора/коректора Славице Стојаковић у Славица Гостимировић.

Компјутерски прелом: Бранислав Бане Томановић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XX, број 48-49, април 2004, илустровано, писмо ћирилица, 373 стр.

Преминуо уредник часописа Душан Паравац.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XX, број 50, новембар 2004, илустровано, писмо ћирилица, 477 стр.

Нема података о уреднику часописа.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XXI, број 51, април 2005, илустровано, писмо ћирилица, 420 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Драган Мићић, Александар Бјеличић, Рада Благојевић, Славица Гостимировић, Вера Јовановић, Стипо Кљајић, Јорданка Марјановић, Драгица Ћећез.

Главни уредник: Алекса М. Алаџић.

Одговорни уредник: Драган Мићић.

Насловна страна и ликовно рјешење: Саво Петковић, дипл. дизајнер, Бојана Стокић, академски сликар.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XXI, број 52, јун 2005, илустровано, писмо ћирилица, 353 стр.

Рјешењем Министарства просвјете и културе у Влади Републике Српске, број: 6-01-4480/04 од 18.10.2004. године, Народна библиотека Добој уписана је у Регистар издавача под редним бројем 31.

Илустрације: Бојана Стокић, академски сликар.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XXI, број 53, децембар 2005, илустровано, писмо ћирилица, 515 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Драган Мићић, Александар Бјеличић, Рада Благојевић, Славица Гостимировић, Вера Јовановић, Стипо Кљајић, Драгица Ћећез.

За штампарију: Милош Илић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XXII, број 54-55, април 2006, илустровано, писмо ћирилица, 567 стр.

Промјена презимена члана Уређивачког одбора Драгице Ћећез у Драгица Лазић.

Лектура и коректура: Стипо Кљајић, Славица Гостимировић, Аница Нарић.

 

Значења : часопис из области науке, културе, умјетности и образовања

Година XXII, број 56, август 2006, илустровано, писмо ћирилица, 617 стр.

Лектор и коректор: Стипо Кљајић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIII, број 57, јануар 2007, илустровано, писмо ћирилица, 578 стр.

Промијењен поднаслов у: часопис из области  културе, науке, умјетности и образовања.

Илустрације: Бранислав Бане Томановић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIII, број 58-59, јун 2007, илустровано, писмо ћирилица, 649 стр.

Лектура и коректура: Стипо Кљајић, Славица Гостимировић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIII, број 60, децембар 2007, илустровано, писмо ћирилица, 678 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Драган Мићић, Александар Бјеличић, Рада Благојевић, Славица Гостимировић, Стипо Кљајић, Драгица Лазић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIV, број 61, март 2008, илустровано, писмо ћирилица, 501 стр.

У броју часописа аутор може бити заступљен само с једним текстом у обиму до десет страница формата А4.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIV, број 62, јун 2008, илустровано, писмо ћирилица, 502 стр.

За штампарију: Ратко Марић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIV, број 63, септембар 2008, илустровано, писмо ћирилица, 510 стр.

Потписани чланци изражавају став аутора и његову одговорност.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIV, број 64, децембар 2008, илустровано, писмо ћирилица, 458 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Драган Мићић, Александар Бјеличић, Рада Благојевић, Славица Гостимировић, Стипо Кљајић, Драгица Лазић, Александар Стокић.

Потписани чланци изражавају одговорност и став аутора, а преузети текстови из коришћене литературе морају бити означени према методологији научноистраживачког рада (фуснотама).

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXV, број 65, март 2009, илустровано, писмо ћирилица, 447 стр.

У броју часописа аутор може бити заступљен само с једним текстом у обиму до десет страница формата А4, величине фонта 12 и једним приказом неког дјела до четири странице.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXV, број 66, јун 2009, илустровано, писмо ћирилица, 494 стр.

Уређивачки одбор: Алекса М. Алаџић, Драган Мићић, Татјана Даничић, Александар Бјеличић, Рада Благојевић, Славица Гостимировић, Стипо Кљајић, Драгица Лазић, Александар Стокић, Оливера Стојчиновић, Аница Нарић.

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXVI, број 67, април 2010, илустровано, писмо ћирилица, 332 стр.

За издавача: Драгица Лазић.

Главни уредник: Драгица Лазић.

Лектор и коректор: Славица Гостимировић.

Компјутерски прелом: Драган Кецман.

Штампа: „РПС графика“ Добој.

За штампарију: Станоје Зеле Лујић.

Тираж 300.

www.bibliotekadoboj.com

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXVI, број 68, новембар 2010, илустровано, писмо ћирилица, 324 стр.

Редакција: проф. Др Зоран Милошевић, проф. др Брацо Ковачевић, мр Јелена Шајиновић, Драгица Лазић, Александар Стокић, Славица Гостимировић, Драган Мићић, Рада Благојевић.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXVII, број 69, мај 2011, илустровано, писмо ћирилица, 339 стр.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXVIII, број 70, мај 2012, илустровано, писмо ћирилица, 332 стр.

Редизајниран предњи корични лист.

Промијењена боја корица из жуте у браон-сиву.

Корице пластифициране.

Насловна страна: Александар Стокић, дипл. инжењер информатике.

Штампа: „Графичар“ Добој.

Тираж 250.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXIX, број 71, јули 2013, илустровано, писмо ћирилица, 365 стр.

Корице матиране.

 

Значења : часопис из области културе, науке, умјетности и образовања

Година XXX, број 72, септембар 2014, илустровано, писмо ћирилица, 175 стр.

За издавача: мр Славица Гостимировић.

Главни уредник: мр Славица Гостимировић.

Лектура и коректура: мр Славица Гостимировић, Аница Нарић.

Компјутерски прелом: Драган Јовић.