Значења : часопис за друштвена питања и културу

Датум последње измене понедељак, 28 фебруар 2022 13:35
Објављено уторак, 28 март 2017 05:35

Година I, број 1, 23.8.1982, илустровано, писмо латиница, 153 стр.

Издавачи: Општински комитет Савеза комуниста – Центар за марксистичко образовање и истраживање и Самоуправна интересна заједница културе општине Добој

Савјет: Владимир Бабић, Касим Бегић, Ризах Бисер, Драго Благојевић, Алмаз Даутбеговић, Хусеин Добрић, Ибрахим Хаџић, Хасан Хрњадовић, Милорад П. Ивошевић, Рудолф Јурић, Томо Каран, Мухамед Кешетовић, Ферхад Которић (предсједник), Чедо Ковачевић, Боро Крајина, Љубица Лазић, Миленко Марковић, Јуре Матић, Ирфан Мехичић, Симо Михић, Јово Мишковић, Суада Муминагић, Богдан Николић, Велимир Николић, Исмет Нукичић, Касим Омићевић, Иван Павловић, Милан Поповић, Анто Седлић, Весна Сељубац, Мирко Скакић, Вехид Смајловић, Марко Стокић, Илија Типура, Симо Топаловић, Џемил Вејзовић, Ратко Живковић.

Редакција: Ибрахим Дервић, Милорад П. Ивошевић, Рудолф Јурић, Љубица Лазић, Рамиз Мујкић, Иван Павловић, Павле Станишић.

Одговорни уредник: Иван Павловић

Секретар Редакције: Душан Драшковић

Техничко уређење и коректура: Саво Петровић

Лектор: Стипо Кљајић

Адреса Редакције: Народна библиотека Добој ( за часопис „Значења“), улица Владимира Назора 1.

„Значења“ излазе повремено, а најмање два пута годишње (уз 23. август, Дан устанка народа добојског краја и 17. април, Дан ослобођења Добоја).

Рукописи се не враћају.

Цијена једног примјерка је 50 динара. Годишњу претплату од 100 динара слати на жиро рачун Самоуправне интересне заједнице културе општине Добој број 11200-646-84, са назнаком „за часопис Значења“.

Штампа „Графичар“ Добој. За штампарију Драго Ристић.

Према мишљењу Републичког комитета за образовање, науку, културу СРБиХ број 02-413-112/82, од 3.8.1982. године часопис не подлијеже плаћању основних и посебних пореза на промет.

Рубрике: Поводом, Теме, Токови, Рукописи, Забиљешке.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година II , број 2, 17.4.1983, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 176 стр.   

Издавачи: „Центар за марксистичко образовање и истраживање и Самоуправна интересна заједница културе општине Добој“.

На насловним странама рубрика у овом броју фотографије чланова Фото-клуба „Босна“ Добој (Мијат Мандић 1 и 5, Шемсудин Бедаковић 2 и 4 и Тони Матаја 3).

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година II, број 3-4, 23.8 – 29.11.1983, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 276 стр.

Цијена овог двоброја је 100 динара.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Токови, Рукописи, Књижевно вече, Превод, Огледи о Кочићу, Забиљешке, Књиге, Седамнаестоаприлски ликовни салон, Манифестације.

На насловним странама рубрика у овом броју објављене су репродукције дјела са Сабора изворног народног стваралаштва на Бањи Врућици код Теслића, 1983. године. Снимци: Осман Кикић.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година III, број 5, 17.4.1984, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 212 стр.

YU ISSN 0352-2787

Тираж: 1200 примјерака.

Рубрике: Теме, Токови, Рукописи, Поводом, Забиљешке.

На насловним странама рубрика у овом броју – мотиви из Добоја на сликарским платнима Сејфудина Касумовића, Иве Војводића, Илијаса Крушкића, Воје Димитријевића и Мунира Вејзовића. Снимци: Осман Кикић.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година III, број 6-7, 23.8 – 29.11.1984, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 272 стр.

Штампа „Графичар“ Добој. За штампарију Војо Стајковски.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Токови, Рукописи (проза, есеј), Поезија, Преводи, Забиљешке (књиге), Манифестације, Књижевно вече.

На насловним странама рубрика репродукције дјела из прве поставке Умјетничке галерије Добој, 1975. године (Феђа Авдић: Фигуре у простору, уље на платну; Исмар Мујезиновић: XY, сериграфија; Хасан Сућеска: Невјеста, графика; Џевад Хозо: Мотив са Радимље, сериграфија; Халил Тиквеша: Машта поводом очију, бакропис-акватинта; Менсур Дервишевић: Лутка, уље на платну). Репродукована дјела у власништву Умјетничке галерије Добој. Репродукција: Јасминка Аруковић.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу : тематски број : документарно и литерарно у радовима Тодора Вујасиновића

Година IV, број 8, фебруар 1985, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 208 стр.

Штампа „Графичар“ Добој. За штампарију Симеун Букејловић.

Цијена једног примјерка је 100 динара. Годишњу претплату од 200 динара слати на жиро рачун Самоуправне интересне заједнице културе општине Добој број 11200-646-84, са назнаком „за часопис Значења“.

Рубрике: Увод, Разговор, Прилози.

На насловним странама рубрика и подрубрика репродукције дјела Исмета Мујезиновића. Репродукована дјела су власништво Галерије југословенског портрета Тузла – Галерија „Исмет Мујезиновић“.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година IV, број 9, 17.4.1985, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 208 стр.

Рукописи предати у штампу 27. марта 1985, а штампање завршено крајем маја.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Токови, Рукописи (поезија, проза, есеј), Преводи, Књиге, Позориште, Записи, Јубилеј.

На насловним странама рубрика у овом броју фотографије чланова Фото клуба „Босна“ Добој (Миленко Петковић: Сјечка, Мирослав Нешић: Пејсаж 08, М. Петковић: Март, Тони Матаја: Маслине, Стојка Мичић: Изола, Новица Миладиновић: Миранда).

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година IV, број 10, август 1985, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 187 стр.

Рукописи предати у штампу 26. августа 1985, а штампање завршено средином октобра.

Рубрике: Поводом, Теме, Токови, Рукописи (поезија, проза, превод), Забиљешке (књиге, изложбе, записи, књижевни годишњаци).

На насловним странама рубрика цртежи Ладислава Живковића.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година V, број 11, април 1986, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 200 стр.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Токови, Рукописи (поезија, проза, превод, есеји), Забиљешке (изложбе, књиге, научни скупови, часописи, записи, образовање).

На насловним странама рубрика репродукције керамичких скулптура Драге Хандановића са изложбе у Галерији РУ „Ђуро Ђаковић“ у Сарајеву, у јануару 1986. године.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година V, број 12, јесен 1986, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 192 стр.

Рубрике: Поводом, Теме, Токови, Рукописи (поезија, проза, есеј, преводи), Забиљешке (књиге), Часописи, Изложбе, Манифестације, Записи.

На насловним странама рубрика мотиви са слика Илијаса Крушкића.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година VI, број 13, прољеће 1987, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 158 стр.

Редизајниран предњи корични лист.

Измијењен састав Савјета и Редакције часописа.

Савјет: Асим Башић, Перо Букејловић, Богомир Ђукић, Милорад П. Ивошевић, Рудолф Јурић, Томо Каран, Мухамед Кешетовић, Ферхад Которић (предсједник), Јуре Матић, Ирфан Мехичић, Есад Мердић, Богдан Николић, Иван Павловић, Мирослав Радојчић, Анте Седлић, Весна Сељубац, Мирко Скакић, Јозо Совић, Павле Станишић, Марко Стокић, Дедо Трампић.

Редакција: Владимир Бабић, Ибрахим Дервић, Душан Драшковић, Рамиз Мујкић, Милан Поповић, Павле Станишић, Жељко Штенгер, Илија Типура, Есад Згодић.

Одговорни уредник: Павле Станишић

Секретар Редакције: Азим Јахјефендић

Прелом и коректура: Саво Петровић

Лектор: Стипо Кљајић

Адреса Редакције: Народна библиотека Добој ( за часопис „Значења“), улица Владимира Назора 1.

Телефони: 074/21-136 и 31-662

Цијена примјерка је 500 динара. Годишњу претплату од 1000 динара (за радне организације 2000) слати на жиро рачун Самоуправне интересне заједнице културе општине Добој број 11200-646-84, са назнаком „за часопис“.

„Значења“ излазе повремено, а најмање два пута годишње (прољеће, јесен).

Рукописи се не враћају.

Пошто материјални услови онемогућавају чешће излажење часописа, поједини бројеви нумеришу се континуирано од првог броја, а не по годиштима.

Рубрике: Поводом, Округли сто, Рукописи (поезија, проза, преводи), Забиљешке (књиге, часописи, био-библиографија).

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година VI, број 14, јесен 1987, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 175 стр.

Рубрике: Поводом, Питања, Рукописи, Забиљешке.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година VII, број 15, прољеће 1988, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 175 стр.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Токови, Рукописи (поезија, проза, преводи), Забиљешке, Ин мемориам.

На насловним странама рубрика цртежи Здравка Мићановића.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година VII, број 16, јесен 1988, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 168 стр.

Цијена примјерка је 1000 динара. Годишњу претплату од 2000 динара (за радне организације 5000) слати на жиро рачун Самоуправне интересне заједнице културе општине Добој број 11200-646-84, са назнаком „за часопис“.

Тираж 1000.

Рубрике: Поводом, Теме, Рукописи, Записи, Забиљешке.

На насловним странама рубрика фотографије чланова Фото-клуба „Босна“ Добој, на тему „Вода“.

 

Значења : часопис за друштвена питања и културу

Година VIII, број 17-18, прољеће/јесен 1989, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 227 стр.

Рубрике: Поводом, Теме, Питања, Рукописи (поезија, проза, књижевно вече, есеји), Забиљешке.

 

Значења : часопис за културу и друштвена питања

Година X, број 19/91, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 87 стр.

Промјена формата, поднаслова и графичког рјешења наслова часописа.

Редизајниран предњи корични лист часописа.

Промјена издавача и чланова Редакције часописа.

Издавач: Народна библиотека Добој

За издавача: Исмет Коњић

Редакција: Јозефина Даутбеговић, Биљана Гајин, Зоран Ђукић, Стипо Кљајић, Илијас Крушкић, Атиф Кујунџић, Кемал Махмутефендић, Ибро Мулаомеровић, Павле Станишић.

Главни и одоговорни уредник: Јозефина Даутбеговић

Секретар Редакције: Аска Балалић

Лектор и коректор: Стипо Кљајић

Насловна страна и техничко уређење: Исмет Коњић

Часопис излази четири пута годишње у тиражу 1000 примјерака. Цијена примјерка је 50 динара. Годишња претплата је 200 динара, а за правна лица двоструко. Претплата се шаље на жиро-рачун број: 11200-603-180, у корист Народне библиотеке Добој (за Значења).

Часопис је уписан у Регистар јавних гласила СР БиХ, под бројем 511/82.

Рубрике: Избор, Рукописи, Забиљешке.

Текстови илустровани сликама Бошка Карановића, Ивана Лацковића Кроате и Сеида Хасанефендића, изложеним у Галерији „Тицијано“ Добој.

Фотографије: Зоран Ђукић, мајстор фотографије

 

Значења : часопис за културу и друштвена питања

Година X, број 20/91, јесен 1991, илустровано, писмо латиница, поједини прилози ћирилични, 103 стр.

Секретар Редакције: Јозефина Даутбеговић

Рубрике: Избор, Рукописи, Забиљешке.

Текстови илустровани сликама Марине Тошић, изложеним у Галерији „Тицијано“ Добој.

Фотографије: Слободан Самарџић Сан и Бранко Белић.