КРИЗА ЧИТАЊА У ДОБА ИНТЕРНЕТА - Семинар за библиотекаре матичног подручја Добој

Датум последње измене четвртак, 26 март 2020 09:30
Објављено сриједа, 18 децембар 2019 13:31

Матична и развојна служба Народне библиотеке Добој, између осталог, брине и о стручном усавршавању кадрова који раде у библиотекама на подручју матичности Народне библиотеке Добој.

У 2019. години настављамо активности континуиране едукације започете 2010. године организовањем једнодневног семинара.

За разлику од претходних семинара, који су били мање - -више уско профилисани, ове године смо се одлучили да се, у првом дијелу семинара, бавимо кризом читања у условима експанзије друштвених мрежа. С обзиром на то да се ради о теми карактеристчној како за кориснике школских тако и народних библиотека, на овогодишњи семинар позвали смо и библиотекаре из народних библиотека које припадају матичном подручју Добој.
У складу са наведеним, у првом дијелу семинара, учесницима су представљене три занимљиве презе-нтације:

*Од апстракције до логоса

Негосава Стјепановић, директор Народне
библиотеке и музејске збирке Зворник

*Библиотеке уз медијску подршку руше стереотипе о кризи читања

Јован Цвјетковић, директор Народне
библиотеке “Филип Вишњић” Бијељина

*Средњошколци у библиотеци

Ивана Букејловић, виши библиотекар
Народне библиотеке Добој

Маја Василић, библиотекар Гимназије
“Јован Дучић” Добој

Велики број народних, школских и других типова библиотека на матичном подручју Добој примјењује програм за аутоматизацију библиотечког пословања “Публико 2004”, те је у другом дијелу семинара одржана презентација:

*Представљање нове верзије програма “Публико 2004”

Александар Бјеличић, библиотекар Народне библиотеке Добој

На крају семинара, предавачи су одговарали на питања учесника и подијељена су увјерења о похађању семинара.

Посјећеност претходних семинара као и заинтересованост библиотекара за овај семинар, те примјена стечених знања у свакодневном раду (што је констатовано непосредним надзором над стручним радом) говори нам о томе да смо на “правом путу”, што нас свакако додатно мотивише али и обавезује да наставимо са наведеним активностима и у наредном периоду.

Семинар су организовали библиотекари Матичне и развојне службе: Жељко Петрић , библиотекар савјетник и Нада Кршић, библиотекар.

PC130111.jpg PC130112.jpg PC130120.jpg

PC130127.jpg PC130129.jpg PC130133.jpg

PC130135.jpg PC130137.jpg PC130143.jpg

PC130147.jpg