Сектор завичајне збирке и заштите културних добара

Датум последње измене сриједа, 18 април 2018 10:00
Објављено сриједа, 04 јануар 2017 11:43

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

 

Правни оквир за уређење посебних фондова у народним библиотекама садржан је у члану 4 и члану 53, ст. 3 и 4 Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16).

Завичајна збирка као corpus separatum у јавним библиотекама обухвата разноврсне облике библиотечке грађе, од хемипубликација, преко штампаних књига и периодике до некњижне грађе (од фотографија, плаката и позивница до електронских публикација).

Рад на образовању и употпуњавању завичајне збирке захтијева комплексан приступ уз спровођење исцрпних истраживања културно-историјског насљеђа и различитих видова презентације завичајног фонда.

Истраживачки поступак приликом рада на ретроспективном прикупљању завичајне библиотечке грађе често изискује пуно труда и времена, али причињава и задовољство када се, макар и у основним цртама, расвијетле или открију неки догађај, појава или личност.

Завичајна збирка у Народној библиотеци Добој конституисана је 1978. године, с циљем да прикупља библиотечку грађу о Добоју и његовој околини. Велики допринос утемељењу овог посебног фонда дали су некадашњи радници добојске Библиотеке: Али Фарук Бисер, Аска Балалић, Јозефина Даутбеговић и Милијана Рађа.

У Народној библиотеци Добој Сектор завичајне збирке и заштите културних добара дјелује као самостална организациона јединица, у којој су обједињени послови везани за организовање и вођење посебних фондова и заштите културних добара.

Обрада библиотечке грађе посебних фондова врши се у складу с међународним стандардима који важе  за сваку врсту грађе понаособ. Каталошко-библиографски опис је детаљан, уз максимално коришћење подручја напомена, у које се уносе и сви нетипични подаци о конкретном примјерку и фонду, уколико могу бити занимљиви и корисни  потенцијалним истраживачима.

 

Као информациони инструменти посебних фондова у оквиру Завичајне збирке устројени су лисни или штампани каталози:

 

Монографске публикације без обзира коме посебном фонду локацијски припадају заступљене су и у електронском каталогу базе «Публико 2004».

Сви посебни фондови у оквиру Сектора завичајне збирке и заштите културних добара затвореног су типа и могу се кoристити искључиво у просторијама Библиотеке, а на располагању су свим корисницима услуга Народне библиотеке Добој, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

 

Водитељ Збирке: Драган Мићић, библиотекар савјетник

Телефони: 053/241-114; 065/678-106

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.