Позив на сарадњу 2021.

Датум последње измене уторак, 23 март 2021 06:47
Објављено четвртак, 25 фебруар 2021 11:59

Јавна установа Народна библиотека Добој позива све заинтересоване ауторе да пошаљу своје радове из области хуманистичких наука, културе и умјетности за објављивање у новом броју часописа „Значења“.

Радови у часопису биће подијељени у четири рубрике:

Молимо ауторе да се приликом слања радова придржавају упутстава. Радови које аутори пошаљу на адресу уредништва не смију бити раније објављивани, нити смију бити у процесу рецензије за неки други часопис. Сваки достављени рад подлијеже рецензији.

Крајњи рок за достављање радова је 1. септембар 2021. године.

Радове слати на адресу електронске поште: 

Више информација на: bibliotekadoboj.com

Уколико Редакција часописа одлучи да објави рад, аутори су дужни да потпишу изјаву о оригиналности рада, као и сагласност да се њихов рад може објавити.

Аутори одговарају за ауторска права достављених текстова и прилога и сматра се да су их од тренутка  када су их послали редакцији пренијели на издавача.